Здравпункт оао "звезда"

Метро: Метро 

Адрес:

Телефоны: